dilluns, 18 d’agost de 2008

Com podem conèixer el camí? 2. El bon camí

2. El bon camí
Així diu Jahveh: Atureu-vos sobre els camins i mireu, i pregunteu pels les antigues senderes, quin és el bon camí, i camineu-hi, i trobareu descans per a les vosaltres ànimes. I van dir: No hi caminarem (Jeremies capítol 6, versicle 16).
Cerqueu Jahveh, mentre pot ser trobat; crideu-lo, mentre és a prop. Que el malvat deixi el seu camí, i l'home d'iniquitat els seus pensaments; i torni a Jahveh, i ell li tindrà misericòrdia, i al nostre Déu, perquè perdonarà abundantment. Perquè els meus pensaments no són els vostres pensaments, ni els vostres camins els meus camins -declaració de Jahveh. Perquè com els cels són per damunt de la terra, així són els meus camins per damunt dels vostres camins, i els meus pensament per damunt dels vostres pensaments(Isaïes capítol 55, versicles 6 a 9).