dilluns, 18 d’agost de 2008

Com podem conèixer el camí? 1. Tots desencaminats

 
1. Tots desencaminats
Com està escrit: No hi ha ningú just, ni un. No hi ha ningú que comprengui, no hi ha ningú que cerqui Déu. Tots s’han desviat, alhora s’han fet inútils: no hi ha ningú que actuï amb benignitat, no n’hi ha ni un de sol… ja que tots han pecat i no aconsegueixen la glòria de Déu (Romans capítol 3, versicles 10 a 12 i 23).
Oh Jahveh, els teus ulls no estan sobre la veritat? Tu els has colpit, i no els ha dolgut; els has consumit, i han refusat de rebre correcció; han endurit les seves cares més que un roc, han refusat de convertir-se. I jo em deia: Certament aquests pobres, són insensats, perquè no coneixen el camí de Jahveh, el judici de llur Déu (Jeremies capítol 5, versicles 3 i 4).
Tot camí de l’home és recte als seus propis ulls, però Jahveh pesa els cors (Proverbis capítol 21, versicle 2).
Tots nosaltres ens vam esgarriar com ovelles, ens vam girar cadascú vers el seu propi camí; i Jahveh ha fet recaure sobre ell (el Messies) la iniquitat de tots nosaltres (Isaïes capítol 53, versicle 6).