dijous, 30 de juliol de 2009

Entens el que estàs llegint?) (Fets 8:30) La Santa Bíblia en català del 2007, edició de la TBS 2009. Guiatge per llegir la Sagrada Escriptura